Какво показва това табло според Вас?

Видео материал пред билборд на сдружение “Комън Степ” в София. Въпрос: Какво показва това табло според Вас? Материалът е част от кампанията на Commonstep за събуждане на общественото мнение за конфликта в Сирия и опазването на мирът на Земята. Целта е да изградим ценности, модели на поведение в обществото допринасящи за преодоляване на различията.