Какво е отношението Ви към войната?


Видео материал пред билборд на сдружение “Комън Степ” в София. Въпрос: Какво е отношението Ви към войната? Материалът е част от кампанията на Commonstep за събуждане на общественото мнение за конфликта в Сирия и опазването на мирът на Земята. Целта е да изградим ценности, модели на поведение в обществото допринасящи за преодоляване на различията.