репортаж

Видео репортажи

Видео репортажи

Видео материали пред билбордите с броячи на “Комън степ” в София. Интервюта със случайни хора за мнението им за ситуацията в Сирия и въпроси имащи за цел да информират хората и събудят общественото мнение.