ВЕЦ

ВЕЦ в Сирия превзет от бунтовниците

ВЕЦ в Сирия превзет от бунтовниците

Днес сирийските въстаници обявиха, че са въвели контрол върху поредния важен обект в северната част на страната. Този път след многочасов бой те са превзели ВЕЦ „Тишрин”. Тази ВЕЦ е съставна част от каскадата централи на Ефрат. Токът, изработван от…