ЕС с ангажимент за хуманитарна помощ в размер на 100 млн. евро за Сирия

По данни на Върховния комисариат на ООН за правата на човека в резултат на насилието са загинали над 60 000 мъже, жени и деца

ewr325grr4tgyerhyЕвропейската комисия ще поеме ангажимент да отпусне хуманитарна помощ в размер на 100 млн. евро по време на международната конференция за набиране на хуманитарна помощ за Сирия, която се свиква от Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун и ще се проведе в Кувейт на 30 януари. Тези средства, които ще бъдат предоставени през 2013 г., ще бъдат в допълнение на вече отпуснатите за кризата през периода 2011—2012 г. 100 млн. евро и така финансирането за хуманитарни цели от страна на Комисията във връзка с кризата ще достигне 200 млн. евро.

Предвид катастрофалната хуманитарна ситуация и нарастващите нужди в Сирия и в съседните й държави тези жизненоважни средства ще помогнат на част от 4-те милиона души, които се нуждаят от помощ в Сирия, сред които 2 млн. разселени лица, както и на 700 000 бежанци, които има към днешна дата.

Преди отпътуването си за конференцията Кристалина Георгиева, комисар на ЕС по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, заяви:

“Нуждата от тези допълнителни 100 млн. евро е огромна. Хората в Сирия мръзнат, гладуват и са наплашени. Тези, които успяват да прекосят границата, често пристигат единствено с ризата на гърба си. Ливан, Йордания, Турция и Ирак трябва да получат похвала за своята щедрост към бежанците от Сирия, но потокът от хора постоянно нараства и тези държави се нуждаят от по-голяма подкрепа.

На конференцията в Кувейт ще наблегна отново и на необходимостта да се спазва международното хуманитарно право и да се прилагат хуманитарните принципи във всеки един момент, когато се предоставя помощ. Само така можем да стигнем до най-много нуждаещи се хора.

Тези финансови средства са конкретен израз на непоколебимата солидарност на европейските граждани с всички засегнати от кризата в Сирия. Искрено се надявам, че това ще насърчи държавите — членки на ЕС, и другите представители на международната общност да поемат допълнителни ангажименти за отпускане на средства. Финансирането е от решаващо значение за предотвратяване на по-нататъшното влошаване на тази огромна по мащаби хуманитарна криза.“

Допълнителните средства ще бъдат използвани за най-приоритетните нужди в Сирия и съседните държави: спешна медицинска помощ, включваща медицински и психо-социални грижи за ранените и травмираните (особено за децата); осигуряване на храна и чиста питейна вода; осигуряване на подслон, регистриране и следователно закрила на бежанците. Ще бъдат предоставяни и медикаменти, за да се ограничи недостигът на лекарства, и ще бъдат построени или ремонтирани канализационни мрежи с цел предотвратяване на болести, предавани чрез водата. Ще продължи предоставянето на помощ на разселените лица и бежанците — които често пристигат в бедстващо състояние, — както и на приемащите ги общности, чиито ресурси са изчерпани.

Помощта ще бъде канализирана чрез партньорите на Европейската комисия в хуманитарната област: агенциите на ООН, Червения кръст/Червения полумесец и международните неправителствени организации.

За цивилното население последиците от кризата са тежки. През последните шест месеца на 2012 г. броят на цивилните жертви нарасна над два пъти (+126 %). По данни на Върховния комисариат на ООН за правата на човека в резултат на насилието са загинали над 60 000 мъже, жени и деца, като някои от тях са били обект на умишлени нападения.

Последиците за хуманитарната ситуация в Сирия и в бежанските лагери в съседните държави са най-сериозни, тъй като има все по-голям брой разселени лица както в рамките на страната, така и отвъд нейните граници. Според последните неокончателни данни на ООН 4 млн. души се нуждаят от помощ, като сред тях има 2 млн. разселени лица в Сирия и над 700 000 бежанци в съседните държави.

Вследствие на тези нови събития на 19 декември ООН издаде два преработени призива за периода януари—юни 2013 г.: Плана за предоставяне на хуманитарна помощ на Сирия за сумата от 519,6 млн. долара и Регионалния план за бежанците за сумата от 1 млрд. долара. Тези нови призиви на обща стойност 1,52 млрд. долара представляват увеличение от 82 % в сравнение с по-ранните версии на плановете.

Първата международна конференция на високо равнище за набиране на хуманитарна помощ за Сирия ще се проведе в Кувейт на 30 януари. Във форума, чийто домакин е емирът на Кувейт Негово Височество шейх Сабах ал-Ахмад ал-Джабер ас-Сабах и който ще се председателства от Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун, ще участват представители на държавите, членуващи в ООН, които са предоставили финансиране за хуманитарни цели във връзка с кризата в Сирия, както и представители на агенции на ООН и неправителствени организации. Еднодневната конференция ще даде възможност за засилване на така необходимите хуманитарни действия в отговор на кризата в Сирия.

Източник: factor-news.net