ИнициативиInitiativeИНИЦИАТИВА ЗА СИРИЯ
Syria-initiatives-commonstep

Водени от желанието за единна политика към разрешаване на проблемите на хората ,чийто човешки права на се зачитат сдружението стартира „ИНИЦИАТИВА СИРИЯ. Опазването човешкият живот и създаването на благоприятни условия за развитие е основно мерило за ценностите на всички нас.”
Виж всички публикации по темата Сирия

Slide2.5

ОТКРИЙ ПРОБЛЕМ, ОТСТРАНИ ГО

Основната цел на проекта е да са събуди мисълта на българското общество и чрез идеите на българските граждани да се дадат решения  на конкретни  проблеми в действащи механизми на държавният апарат, като администрацията, здравеопазването, социалната политика, съдебната власт, законодателството и…

ИНИЦИАТИВА COMMONSTEP

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

 

For Syria

Activities and events organized by the NGO “CommonStep” in support of the people in need and the unrest in Syria by the regime of Bashar Assad.

All post about Syria

 


 

COMMONSTEP

COMING SOON!