Международни договори – права на човека

Международни договори – права на човека

Международни договори по правата на човека и хуманитарно право, по които България е страна: Договори в системата на Съвета на Европа: Европейска социална харта Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Рамкова конвенция за защита на националните…

Устав на ООН

Устав на ООН

УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ Влиза в сила в съответствие с чл. 110 на 24.10.1945 г., в сила за България от 14.12.1955 г. Име на акта на английски език: Charter of the United Nations Уставът на Организацията на обединените…

ВИА ПОНТИКА – Фестивал на младите в изкуството – Балчик

ВИА ПОНТИКА – Фестивал на младите в изкуството – Балчик

През месец септември, за шести пореден път се проведе фестивала на младите в изкуството“Виа Понтика” в гр. Балчик. Наред с Националната художествена академия – София, Факултета за приложни изкуства в Белград, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, Националната академия за…

Как ще го осъществим?

•Съвместно подкрепата на обществото •Съвместно неправителственият сектор •Съвместно институциите •Съвместно общи усилия за разработване на всяка една идея •Съвместно желанието ни за по-добро бъдеще Бъди промяната – Свържи се с нас, за да отстраним проблем заедно!