ИНИЦИАТИВА СИРИЯ

ИНИЦИАТИВА СИРИЯ

СДРУЖЕНИЕ КОМЪН СТЕП – „ИНИЦИАТИВА СИРИЯ“ Зачитането на човешките права и достойнство наред с принципите на свобода, демокрация, равенство и законност, са ценности общи за всички хора по света. „ Комън степ“ е неправителствена организация създадена през 2010г. със седалище…