За “Инициатива Сирия”About “Initiative Syria.”

СДРУЖЕНИЕ КОМЪН СТЕП – „ИНИЦИАТИВА СИРИЯ“

Водени от желанието за единна политика към разрешаване на проблемите на хората ,чийто човешки права на се зачитат сдружението стартира  „ИНИЦИАТИВА СИРИЯ.Опазването човешкият живот и създаването на благоприятни условия за развитие е основно мерило за ценностите на всички нас.”.Основната идея в чрез различни подходи и дейности обществото да се запознае с конфликта в Сирия и последиците от него. Ние вярваме ,че това е глобален проблем и всяка държава и гражданско общество трябва да направят необходимото за спиране на кръвопролитията в тази държава.Нашите постъпки са мотивирани от общи ценности  и вярвания, което ни кара да обединим усилия в защита на човешките права и достойнство.

На 15.03.2011г. с общонационални демонстрации стартира конфликта в Сирия, който продължава и до днес, като в резултат са убити хиляди сирийски граждани, а светът ежедневно става свидетел на една „касапница”.
„Комън степ” категорично се противопоставя на неадекватните действия на ООН – единствената легитимна световна организация, която има правото и задължението да намери верния път за спиране на кръвопролитията в Сирия.
Несъгласието ни към престъпните актове срещу човечеството и незачитане на човешките права ни провокира да стартираме „Инициатива Сирия“.
Чрез мирни и символични протести сме твърдо решени да направим всичко необходимо, за да предизвикаме реакция сред гражданите на различни държави, които чрез обществен натиск към съответните правителства, да доведат до незабавни действия от страна на ООН и прекратяване на конфликта.

Дейности, който организацията осъществи относно „ ИНИЦИАТИВА СИРИЯ“
• Организира кампания с цел обществено информиране ;
• Постави в центъра на гр. София на билборд с електронни броячи, които ежедневно отброяват загиналите и бежанците в Сирия ;
• Участва съвместно в организацията на Национална кампания за събиране на стоки от първа необходимост , както за сирийските бежанци на територията на Р България така и в съседни на Сирия страни ;
• С наша подкрепа бе заснет и излъчен репортаж в национален ефир за бежанците в лагера „Атма” на територията на Р Турция ;
• Направи клипове в подкрепа на позицията, че конфликта в Сирия се нуждае от незабавно решение ;
• Организира изложба на картини от деца бежанци в България, за подкрепа на хора, потърсили убежище и втори дом, които са настанени в центрове за бежанци на територията на Р България ;
На 15ти Март 2013г. се навършват две години от нестихващият конфликт в Сирия. По този злощастен повод изразихме нашият мирен протест пред посолствата на държавите: САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция в София.
Протестът се състоя чрез поставяне на цветя пред представителствата, като цветята бяхаа оформени в цифри и към настоящият момент ще показваха броя на загиналите сирийски граждани.
Решението ни се основава на убеждението ни, че всички пет постоянни членки на „Съвета за Сигурност” са солидарно отговорни пред света за продължаващият конфликт, въпреки че Русия и Китай имат основна вина за блокирането на резолюциите на ООН.

Светът се е превърнал в наблюдател! Колко още деца, жени и мъже трябва да загинат в Сирия за да може Уставът на ООН да бъде преведен в конкретни дела?
„Член 1
Целите на Организацията на Обединените нации са:
1. Да поддържа международния мир и сигурност и за тази цел: да взема ефективни колективни мерки за предотвратяване и отстраняване заплахите на мира и за потушаване действията на агресия или други нарушения на мира, както и да постига с мирни средства и в съгласие с принципите на справедливостта и на международното право уреждане или разрешаване на международните спорове или положения, които биха могли да доведат до нарушаване на мира.”
Призоваваме всички граждани, които изповядват сходни ценности да ни подкрепят.
Очакваме вашите предложения и идеи за развитие на инициативата. Пишете ни!

Our opposition to criminal acts against children and humanity and the violation of human rights led us to launch the “Initiative Syria.”
On 15.03.2011. with nationwide demonstrations began Syrian crisis. Armed conflict continues to this day. As a result, killed over 70 million Syrian citizens, of which more than 11 000 children, more than one million refugees and homeless people are over 2.5 million.

NGO “Common Step” strongly opposed to the inadequacy of the Security Council of the UN – the only legitimate global organization that has the right and obligation to find the right way to stop the bloodshed in Syria.