Полезни връзки

Международни договори – права на човека

Международни договори – права на човека

Международни договори по правата на човека и хуманитарно право, по които България е страна: Договори в системата на Съвета на Европа: Европейска социална харта Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Рамкова конвенция за защита на националните…

Устав на ООН

Устав на ООН

УСТАВ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ Влиза в сила в съответствие с чл. 110 на 24.10.1945 г., в сила за България от 14.12.1955 г. Име на акта на английски език: Charter of the United Nations Уставът на Организацията на обединените…