РАЗБЕРИ КАК

Otkrii_problem_head       “ОТКРИЙ ПРОБЛЕМ, ОТСТРАНИ ГО” , Що е то?

Оснвна цел :

• Развитие на демократично гражданското общество
• Изграждане на партньорски взаимоотношения за взаимопомощ и сътрудничество между неправителствените организации
• Изграждане на партньорски взаимоотношения за сътрудничество между институциите , представителите на властта, медиите и гражданското общество/неправителственият сектор
• Създаване на работни групи за разработване на идеи идващи от гражданското общество свързани с държавният апарат, структури и механизъм  на управление

Утвърждаване на Европейските ценности Син_бутон_напред