Можеш да участваш

Otkrii_problem_head
•Всеки български гражданин навършил 18 години, както и група от хора или представители на неправителственият сектор
•Всеки български гражданин който има мнение
•Всеки български гражданин, който може да дефинира конкретен проблем в държавата, засягащ : съдебната система, здравеопазването, социалната политика, администрацията и др.
•Всеки български гражданин, който вярва,че има правилната рецепта за промяна
•Всеки български гражданин, който има идея
Син_бутон_напред

Otkrii_problem_head
•Всеки български гражданин навършил 18 години, както и група от хора или представители на неправителственият сектор
•Всеки български гражданин който има мнение
•Всеки български гражданин, който може да дефинира конкретен проблем в държавата, засягащ : съдебната система, здравеопазването, социалната политика, администрацията и др.
•Всеки български гражданин, който вярва,че има правилната рецепта за промяна
•Всеки български гражданин, който има идея
Син_бутон_напред