Как работи

Otkrii_problem_head
•Чрез идеи идващи от гражданското общество
•Чрез предизвикване на обществен дебат относно проблемите на Бълграската държава
•Чрез дефиниране на проблемите в държавата
•Чрез конкретни предложения за решаване на проблеми засягащи обществото, като цяло
•Чрез широка обществена подкрепа
Син_бутон_напред

Otkrii_problem_head
•Чрез идеи идващи от гражданското общество
•Чрез предизвикване на обществен дебат относно проблемите на Бълграската държава
•Чрез дефиниране на проблемите в държавата
•Чрез конкретни предложения за решаване на проблеми засягащи обществото, като цяло
•Чрез широка обществена подкрепа
Син_бутон_напред