ИНИЦИАТИВА СИРИЯ


СДРУЖЕНИЕ КОМЪН СТЕП – „ИНИЦИАТИВА СИРИЯ“

Зачитането на човешките права и достойнство наред с принципите на свобода, демокрация, равенство и законност, са ценности общи за всички хора по света.

„ Комън степ“ е неправителствена организация създадена през 2010г. със седалище на управление гр. София, България. Дейността на сдружението е свързана с развитие и налагане на ценности, модели на поведение в обществото допринасящи за преодоляване на различията между различните етноси и религии.
На 15.03.2011г. с общонационални демонстрации стартира конфликта в Сирия, който продължава и до днес, като в резултат са убити хиляди сирийски граждани, а светът ежедневно става свидетел на една „касапница”.
„Комън степ” категорично се противопоставя на неадекватните действия на ООН – единствената легитимна световна организация, която има правото и задължението да намери верния път за спиране на кръвопролитията в Сирия.
Несъгласието ни към престъпните актове срещу човечеството и незачитане на човешките права ни провокира да стартираме „Инициатива Сирия“.
Чрез мирни и символични протести сме твърдо решени да направим всичко необходимо, за да предизвикаме реакция сред гражданите на различни държави, които чрез обществен натиск към съответните правителства, да доведат до незабавни действия от страна на ООН и прекратяване на конфликта.

„ ИНИЦИАТИВА СИРИЯ“

• Организирахме кампания с цел обществено информиране ;
• Поставихме в центъра на гр. София на билборд с електронни броячи, които ежедневно отброяват загиналите и бежанците в Сирия ;
• Участвахме съвместно в организацията на Национална кампания за събиране на стоки от първа необходимост , както за сирийските бежанци на територията на Р България така и в съседни на Сирия страни ;
• С наша подкрепа бе заснет и излъчен репортаж в национален ефир за бежанците в лагера „Атма” на територията на Р Турция ;
• Направихме клипове в подкрепа на нашата позиция, че конфликта в Сирия се нуждае от незабавно решение ;
• Организирахме изложба на картини от деца бежанци в България, за подкрепа на хора, потърсили убежище и втори дом, които са настанени в центрове за бежанци на територията на Р България ;


БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ

• Въпреки предприетите редица международни хуманитарни акции, техният мащаб не е достатъчен, за да бъдат задоволени нуждите на бежанците от стоки и материали необходими за тяхното физическо оцеляване.

За това ние ще призовем отговорните институции да вземат решение за освобождаване на годни за употреба медицински стоки и други подходящи материали от Държавният резерв на Република България, които да бъдат пренасочени към нуждаещите се Сирийски бежанци настанени в лагери извън Р България.

• На 15ти Март 2013г. се навършват две години от нестихващият конфликт в Сирия. По този злощастен повод възнамеряваме да изразим нашият мирен протест пред посолствата на държавите: САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция в София.
Протестът ще се състои в поставяне на цветя пред представителствата, като цветята ще са оформени в цифри и към настоящият момент ще показват броя на загиналите сирийски граждани.
Решението ни се основава на убеждението ни, че всички пет постоянни членки на „Съвета за Сигурност” са солидарно отговорни пред света за продължаващият конфликт, въпреки че Русия и Китай имат основна вина за блокирането на резолюциите на ООН.
• Ако този протест не бъде взет под внимание, съвместно със скулптори и художници ще направим открита изложба пред посолствата, която да покаже истинското лице на конфликта.

Светът се е превърнал в наблюдател! Колко още деца, жени и мъже трябва да загинат в Сирия за да може Уставът на ООН да бъде преведен в конкретни дела?
„Член 1
Целите на Организацията на Обединените нации са:
1. Да поддържа международния мир и сигурност и за тази цел: да взема ефективни колективни мерки за предотвратяване и отстраняване заплахите на мира и за потушаване действията на агресия или други нарушения на мира, както и да постига с мирни средства и в съгласие с принципите на справедливостта и на международното право уреждане или разрешаване на международните спорове или положения, които биха могли да доведат до нарушаване на мира.”
Призоваваме всички граждани, които изповядват сходни ценности да ни подкрепят.
Пишете ни! Очакваме вашите предложения и идеи за бъдещо развитие.