Билборд за СирияBillboard for Syria

В знак на мирен протест срещу ежедневното избиване на цивилни граждани в Сирия и неспособността на ООН да реши конфликта, НПО Комън степ, постави билборд с електронни броячи в центъра на София, България, които ежедневно показват броят на убитите хора и бежанците в резултат от войната.

Целта на кампанията е да фокусира гражданското и общественото внимание върху проблема.

Тази гражданска инициатива, има за цел да бъде приложена и от други граждани или НПО по целия свят, като по този начин, гражданите в отделните държави по законов път да помогнат на собствените си правителства да заемат категорични позиции свързани с разрешаването на конфликта в Сирия и принудят ООН за незабавна намеса за спиране на кръвопролитията.

Това е първия граждански протест в света срещу политиката на ООН по отношение на войната в Сирия.

На 26 Ноември 2012 беше поставен първия билборд с електронни броячи, който се намира на кръстовището на бул. „Черни връх“ и бул. „Арсеналски“.

По повод международния ден за правата на човека на 10 Декември 2012,  Комън степ ще постави  втори с локация бул. “Тодор Александров“ и бул. „Мария Луиза“ и ще представи  филма „ КЪДЕ Е СВЕТЪТ?“.In a peaceful  protest against the everyday killings of civilians in Syria and the incapability of UN to resolve the conflict, NGO Commonstep, set a billboards with electronic counters in the central part of Sofia, Bulgaria, counting  on a daily basis the number of refugees and casualties as a result of this war .

The aim of the campaign is to focus the society attention into the problem in Syria.

The goal of this citizens’ initiative, is to be implemented in different countries around the globe by others NGO and people, so citizens legally can help their governments to take strong positions related to the resolutions of the conflict in Syria and force UN for immediate action to stop the bloodshed.

This is the first civil protest in the world against the UN policy regarding  the Syrian war.

On November 26, 2012 was placed the first billboard with electronic counters. The location is bul. “Cherni Vrah” with bul. “Arsenalski”

On the occasion of International Human Rights Day, on December 10, 2012, Commonstep will place a second billboard with counters. Location bul.”Todor Alexandrov” with bul. “Maria Luiza” and will release the movie “WHERE IS THE WORLD? “.