КонтактиContacts

office@commonstep.org

Лица за контакти:

Емилия Цоконова
Член на управителен съвет
телефон: +359 877 88 48 46
email: etsokonova@commonstep.org
Георги Цоконов
Председател на управителен съвет
email: gtsokonov@commonstep.org

office@commonstep.org

Contacts: 

Emiliya Tsokonova
Board member
GSM: +359 878 79 21 24
email: etsokonova@commonstep.org
Georgi Tsokonov
Chairman
email: gtsokonov@commonstep.org