Кой може да участва?

Всички български граждани, навършили 18 години. Разчита се младите хора да вложат мисъл и творчество, а по-зрелите да съумеят да приложат житейския си опит на база наблюденията си върху изминали събития в българската държава. В инициативата могат да участват и хора с обща идея или представители на неправителствени организации. Представители на властта, като депутати и др.  заемащи управленски постове няма да бъдат допускани за участие, но ще потърсим тяхното съдействие за осъществяване на ТВОЯТА ИДЕЯ.

 Участвай в „открий проблем, отстрани го „

–          Отваряйки прозореца вътре трябва да има две направления :

–          Изисквания към участниците

  • В инициативата могат да участват всички граждани на Р България или група от хора с обща идея/ проект
  • Желаещите за участие трябва да са навършили 18г.
  • Предложената идея трябва да засяга структурата  на държавата и държавното управление или определени функции на държавният апарат, които мислите ,че са не ефективни или не функционират правилно
  • Участникът трябва да изпрати кратко резюме или подробна разработка на идеята, която предлага за разрешаване на даденият проблем
  • Предложението трябва да е аргументирано
  • Преди да се описва, анализира и обяснява даден проблем, той трябва да бъде дефиниран от гражданина.

Участника – В тази част  гражданина излагат по точков план  с конкретните мерки за разрешаване на проблема. Всяка предложена мярка трябва да е осъществима от организацията и да атакува проблема за да може да се  реши.

  •  трябва да предложи конкретни стъпки за решаване на проблема

Ние, посредством партньорството си с други неправителствени организации специализирани в съответната област ще Ви помогнем да съставите план за действие за осъществяване на идеята и прилагането й на практика. Заедно с нашите експерти ще Ви помогнем да разработите Вашата идея, както и ще оценим времето и ресурсите необходими за осъществяването й.

Всеки проблем има решение.

Заедно можем повече!

… Попълнете нашата форма за участие