Защо да участваш?

Ако споделяте целите на проекта:

Цели на проекта

Основната цел на проекта е да са събуди мисълта на българското общество и чрез идеите на българските граждани да се дадат решения  на конкретни  проблеми в действащи механизми на държавният апарат, като администрацията, здравеопазването, социалната политика, съдебната власт, законодателството и други сфери на държавното устройство засягащи обществото, като цяло.

Всеки гражданин да определи конкретен проблем и да предложи идея за разрешаването му. Идеята трябва да е обоснована и да се посочват примерни стъпки за прилагането й.

…и сте изморени от политически дебати и неизпълнени обещания, решихме да докажем и да покажем, че обикновеният Български гражданин може да предложи решения на конкретни проблеми засягащи държавният апарат.

Това, което трябва да направите е да ни пишете и да ни опишете  проблем в Българската държава, който според вас може да бъде отстранен чрез прилагане на определени методи и стъпки.

Инициативата поставя на преден план ТВОИТЕ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Очакваме Вашите предложения за реформи в различни звена засягащи държавната структура, като напр.:Администрацията,Здравеопазването, Съдебната власт, Конституцията и др.

Как ще го осъществим?

…, като действаме заедно. Нашите партньори и експерти в различни области ще работят за ВАШАТА идея, ще ви помогнат да я развиете и да я осъществите. Ние ще я публикуваме на нашият сайт и файсбук страница, като ще разчитаме максимален брой български граждани да я дискутират и да дебатират относно нейната приложимост и успеваемост.